Historie

Søsterloge nr. 69 "Faklen" blev stiftet den 9. juni 1979 i Brønderslev under navnet Rebekkaloge nr. 69 "Faklen" og holder møde i logebygningen på Parkvej 49, som blev bygget af brødrene i nr. 71 "Richard Marley".

Bygningen blev indviet den 24. august 1974 til logebygning og selskabelig udlejning. Søsterloge nr. 69 "Faklen" sidder til leje hos brødrene.

I årene 1957 til 1960 blev 4 søstre fra Brønderslev indviet i Rebekkaloge nr. 14 "Ruth", Aalborg.

De 4 søstre blev overflyttet til Rebekkaloge nr. 40 "Ingeborg Spager" i Hjørring, da den blev institueret i 1961, og frem til 1975 blev yderligere 17 søstre fra Brønderslev indviet i Hjørring-logen.

Søstrene fra Brønderslev blev enige om hurtigst muligt at få dannet en forening i Brønderslev. Dette blev en realitet den 30. september 1975, og der var fortsat tilgang af søstre til denne forening, som senere blev til loge nr. 69 "Faklen".

Den 2. maj 1979 blev derfor det sidste møde i Rebekkaloge nr. 40 "Ingeborg Spager" for Brønderslev-søstrene, idet Rebekkaloge nr. 69 "Faklen" i Brønderslev blev institueret den 9. juni 1979.

De første embedsmænd i Rebekkaloge nr. 69. "Faklen" var: Overmester: Str. Agnes Gjedsig - Undermester: Str. Ulla Løndahl Eriksen - Sekretær: Str. Grethe Klokkerholm - Kasserer: str. Elsa Hansen - Skatmester: Str. Karen Nielsen - Fungerende eksmester: Str. Helvig Winkelmann.

Nr.  69 "Faklens" emblem: Da foreningen i Brønderslev den 13. august 1975 fik sin godkendelse, skulle man have fundet et navn og et emblem inden institueringen den 30. september 1975.

Der var et medlem af foreningen, hvis mand var guldsmed og logebror i "Richard Marley". Med hans medvirken fandt man i foreningen frem til, at en brændende fakkel symbolsk kunne være tændt ved vor moderloges emblem, som er en skål med flammer. Desuden har flammen på faklen udformning som Vendsyssel. Det var passende, da vort logeliv skulle have hjemme i Vendsyssels hjerte.

Fra 1998 blev navnet Rebekkaloge ændret til Odd Fellow Søsterloge.