Velkommen til søsterloge nr. 69 Faklen I.O.O.F.

Søsterloge nr. 69 Faklen, Odd Fellow bygningen, Parkvej 49, Postboks 155, 9700 Brønderslev, holder logemøde den 2. og 4. onsdag i måneden fra september til ca. midt i maj. Møderne starter kl. 19,00 i logesalen med en fast dagsorden. Mange søstre nyder den fred og ro, der er i logesalen, når dørene er lukket for "verden" udenfor. Søstrene kommer i øvrigt fra alle grene af samfundet og erhvervslivet.

Og hvad er så Odd Fellow Ordenens formål? - " At udbrede venskabets, kærlighedens og sandhedens grundprincipper mellem menneskene, at styrke dem i kærlighed til Gud og deres næste og lære dem, at ord ikke er nok, men at disse lærdomme må omsættes i handling, for at hver enkelt efter sin evne derved kan bidrage til menneskenes forbedring og fuldkommengørelse."  Altså meget tydeligt et etisk formål, der angår vort forhold til vore medmennesker.

Efter mødet er der hyggeligt samvær i selskabslokalerne. Her er der mulighed for at snakke sammen og lære hinandern at kende og udvikle gode venskaber. Påklædning til almindelige møder er kort sort kjole. Til festaftner er påklædningen lang sort kjole og hvide handsker.

Logen ledes af en valgt embedsmandsgruppe: overmester, undermester,sekretær, kasserer, skatmester samt eksmester. Derudover er der en række udnævnte embedsmænd til at hjælpe de valgte embedsmænd i det daglige. Alle embedsmænd er valgt eller udnævnt for 2 år.

Siden 1993 har logen haft en venskabsloge i Farsund i Norge. Vi besøger på skift hinandens loger hvert andet år.

Logens humanitære arbejder består i, at der samles penge ind ved lotterier, julesalg af hjemmelavede ting og juledekorationer samt tiltag i Inspirationsudvalget.

Formålet er at samle penge ind til donation i nærområdet, bl.a. til Menighedsplejen i Brønderslev.

Derudover har logen 1 fadderskab i Indien. 

Har ovenstående vakt din interesse, kan du få yderligere oplysninger hos en af logens anførte embedsmænd, som vil fortælle dig mere om ordenen.