Onsdag den 8. januar 2020 kl. 19:00

Referat fra landsovermestermøde

Nytårsloge

Onsdag den 22. januar 2020 kl. 19:00

Mindes Thomas Wildey

Tildeling af 60 års hæderstegn til

Søster. Eks.Storrepræsentant Ulla Løndahl Eriksen

Lang kjole

Onsdag den 12. februar 2020 kl. 19:00

Stafetten

Onsdag den 26. februar 2020 kl. 19:00

Regnskabsforelæggelse

Tildeling af Kærlighedsgrad til

Søster Birgit Thaagaard Andersen

Lang kjole

Onsdag den 11. marts 2020 kl. 19:00

 Tildeling af Venskabsgrad til

Søster Mary Inga Mariegaard og

Søster Bodil Mariane Thomsen

Lang kjole

Onsdag den 25. marts 2020 kl. 19:00

Beretning fra udvalgene

Mindes Schuyler Colfax

Foredrag ved Finn Larsen

Grønlands befolkning med fokus på børn, set med politimæssig baggrund

Onsdag den 8. april 2020

INTET MØDE

Onsdag den 22. april 2020 kl. 19:00

Arbejdsmøde

Onsdag den 13. maj 2020 kl. 19:00

Referat fra distriktsmøde

Søster Storvagt Hanne Lund fortæller om Canton

Afslutning før sommerferien

Onsdag den 10. juni 2020

Sommerudflugt

Tidspunkt for afgang oplyses senere